Dlaczego my?

Wysoka jakość

Koncentracja na wysokiej jakości realizowanych procesów produkcji i usług, wysoka jakość to dla nas pełna satysfakcja klienta i użytkowników produkowanych elementów, specyficzne wymagania klienta to główny cel rozwoju naszego zakładu, jesteśmy w stanie dostosować się do wszelkich wymagań klienta.

Konkurencyjne ceny

Konkurencyjność cenowa poprzez optymalizację i monitorowanie procesów wewnętrznych i redukcję zbędnych kosztów, procesy kierownicze realizowane są przez właścicieli firmy co przekłada się na obniżenie kosztów w strukturze organizacyjnej.

Rozwój kadry pracowniczej

Nastawienie na ciągły rozwój kompetencji pracowników i budowanie w Nich świadomości marki HQ Plastics poprzez organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, realizacja polityki firmy bazującej na wprowadzaniu pracowników do poszczególnych etapów procesu i awansowanie pracowników po nabyciu odpowiedniego praktycznego doświadczenia w wymaganym obszarze.

Zaangażowanie właścicieli

Bezpośrednie zaangażowanie właścicieli w monitorowanie wszystkich kluczowych procesów dzięki długoletniemu doświadczeniu we wszystkich obszarach działalności.

Krótkie terminy

Gwarancja szybkich terminów w zakresie nowych uruchomień oraz realizacji bieżących zamówień – jesteśmy niedużym zakładem produkcyjnym, którego zaletą jest pełna elastyczność i brak barier związanych z formalnością i rozbudowaną strukturą organizacyjną. Właściciele firmy to osoby decyzyjne w relacji z klientem i pełna wiedza w zakresie całego procesu oraz szybki dostęp do kluczowych wskaźników pozwala podjąć decyzje w terminie wymaganym przez klienta.

Mocne relacje z klientami

Dbałość o budowanie trwałych i długo terminowych relacji z obecnymi i nowymi klientami, dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i elektrycznej jesteśmy otwarci na współprace z każdym klientem i jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom również innych branży – medycznej, lotniczej, AGD, budowlanej, użytkowej i innych.

Elastyczność procesowa

Otwartość na dostosowanie wewnętrznych procesów do wymagań klienta (etykietowanie, dokumenty, itp.) dzięki nabytym kwalifikacjom bez dodatkowych kosztów podzlecania usług na zewnątrz.

Kontrola dostawców

Precyzyjny i przemyślany dobór oraz monitorowanie dostawców, w efekcie którego podtrzymujemy współpracę z najlepszymi dostawcami gwarantującymi zachowanie najwyższej jakości realizowanych dostaw, dostawcy są wybierani na podstawie poziomu jakości, ceny i relacji długoterminowych aby nie generować ryzyka dla wymagań klientów.