Oferta

Spełniamy wymagania branży motoryzacyjnej i elektrotechnicznej

Wtrysk tworzyw termoplastycznych

Obtrysk elementów metalowych oraz tworzywowych

Montaż elementów tworzywowych z innymi komponentami

Projektowanie nowych wyrobów

Wykonywanie prototypów

Projektowanie i budowa form wtryskowych

Skanowanie 3D i analizy pomiarowe

Doradztwo techniczne

Wtrysk tworzyw termoplastycznych

Produkcja elementów technicznych przeznaczonych do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych w samochodach oraz dla branży elektrotechnicznej – elementy wizualne, funkcjonalne, wytrzymałościowe, złączne. Produkcja realizowana na formach zimno i gorąco kanałowych na maszynach 80t-550t z wszystkich materiałów bazowych technicznych lub z wypełnieniem TD lub GF do 50%. Realizujemy produkcję na formach konstruowanych i budowanych przez nas jak i transferowanych przez klientów (nowych i wymagających regeneracji). Jesteśmy w stanie realizować produkcję dla wszystkich innych branż w całych zakresie naszych możliwości technologicznych.

hq plastics oferta wtrysk tworzyw termoplastycznych oferta
hq plastics obtrysk elementów metalowych oraz tworzywowych
Obtrysk elementów metalowych oraz tworzywowych

Proces 2 komponentowy tworzywo-tworzywo, tworzywo metal. Proces obsługiwany przez operatora lub przez robot na sprzężonych ze sobą maszynach.

Montaż elementów tworzywowych z innymi komponentami

Montaż elementów produkowanych tworzywowych z innymi komponentami kupowanymi od globalnych dostawców – metalowe, taśmy dwustronne, pianki EPDM, tampodruki. Montaż ręczny, za pomocą maszyn montażowych, urządzeń zgrzewających i ultradźwiękowych.

hq plastics Montaż elementów tworzywowych z innymi komponentami oferta
hq plastics projektowanie nowych wyrobów
Projektowanie nowych wyrobów

Posiadamy własne zaplecze oraz oprogramowanie do tworzenia modeli 3D i dokumentacji 2D bazując na własnej koncepcji, dokumentacji i danych Klienta, tworząc nowe projekty lub usprawniając istniejące. Posiadamy możliwość tworzenia projektu bazując na inżynierii odwrotnej od etapu skanowania istniejącego modelu i stworzenia modelu 3D. Posiadamy wysokie doświadczenie i wiedze w realizacji wdrażania nowych projektów bazując na procesie APQP, PPAP i wspieramy klientów analizami DFM i Mold Flow na wczesnym etapie wdrażania projektów aby zabezpieczyć nowe wyroby przed potencjalnymi wadami wynikającymi z konstrukcji narzędzi, materiału.

Wykonywanie prototypów

Wdrażanie prototypów bazując na wydrukach 3D lub produkcji elementów przeznaczonych na testy wykonanych na formach prototypowych.

hq plastics wykonywanie prototypów
hq plastics projektowanie budowa form wtryskowych
Projektowanie i budowa form wtryskowych

Posiadamy własne zaplecze narzędziowe i realizujemy konstrukcję i budowę form wtryskowych zimno i gorąco kanałowych przeznaczonych do produkcji prototypów i produkcji seryjnej. Obsługujemy i serwisujemy również formy powierzone przez klienta nowe lub wymagające regeneracji.

Skanowanie 3D i analizy pomiarowe

Wykonujemy pełną analizę pomiarową i projektową za pomocą skanera 3D, mikroskopu, suwmiarek, wysokościomierza, chropowatościomierza, czujników pomiarowych i innych niezbędnych urządzeń wymaganych przez klientów.

hq plastics skanowanie 3D i analizy pomiarowe
hq plastics doradztwo techniczne oferta
Doradztwo techniczne

Wsparcie klienta w całych zakresie procesowym, we wszystkich etapach realizacji produkcji. Świadczymy również usługi szkoleniowe oraz wspieramy rozwój dla szkół w celu przekazania wiedzy praktycznej i mobilizowania uczniów i studentów do podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie inżynierii.