Z przyjemnością informujemy, że nasza firma wdrożyła System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015, co zostało potwierdzone certyfikatem przyznanym przez RINA Services S.p.A. Tym samym, deklarujemy ciągłe doskonalenie skuteczności systemu na rzecz maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.