Certyfikując się na zgodność z systemem ISO 14001 zapewniamy naszą zgodność z wymaganiami normy środowiskowej oraz potwierdzamy skuteczne funkcjonowanie tego systemu. Prowadzona przez nas działalność gospodarcza jest zrównoważona i przyjazna dla środowiska naturalnego.